سپتامبر 23, 2021
alarm آلارم

آلارم طلوع آفتاب

آلارم طلوع آفتاب در این آموزش ، با نحوه ایجاد آلارم طلوع آفتاب آشنا می شوید. این یک مدار حساس به نور است که وقتی نور […]
اکتبر 18, 2020
پتانسیومتر

پتانسیومتر چیست؟

پتانسیومتر پتانسیومترها و رئوستات ها در هنگام چرخش فیزیکی شافت متصل تغییری در مقدار مقاومت خود ایجاد می کنند. مقاومت ها یک مقدار ثابت مقاومت را […]