سپتامبر 13, 2020
آمپرمتر

آمپرمتر (ammeter) چیست؟

آمپرمتر آمپرمتر یک ابزار اندازه‌گیری است که برای پیدا کردن قدرت جریان در اطراف یک مدار الکتریکی به کار می‌رود. البته زمانی که متصل به بخشی […]
سپتامبر 1, 2020
ولت متر

ولت متر

ولت متر ولت ‌متر یک ابزار اندازه‌گیری است که برای پیدا‌کردن سطح ولتاژ در‌اطراف یک‌مدار‌الکتریکی هنگام اتصال‌موازی با بخشی از مدار‌اندازه‌گیری شده استفاده‌می‌شود هنگام تجزیه و […]
آگوست 19, 2020
passive device

قطعات غیرفعال الکترونیکی

قطعات غیرفعال قطعات پسیو بلوک‌های اصلی ساخت مدارهای الکترونیکی هستند و بدون آنها این مدارها یا اصلاً کار نمی‌کنند یا ناپایدار می‌شوند. دستگاه های منفعل (passive […]