اکتبر 1, 2020
اختلاف پتانسیل

اختلاف پتانسیل الکتریکی

اختلاف پتانسیل الکتریکی اختلاف ولتاژ بین‌ هر‌دو‌نقطه در یک‌مدار به‌عنوان اختلاف پتانسیل الکتریکی شناخته می‌شود و همین اختلاف پتانسیل است که گردش‌جریان را می‌سازد. برخلاف‌جریانی که […]
سپتامبر 13, 2020
آمپرمتر

آمپرمتر (ammeter) چیست؟

آمپرمتر آمپرمتر یک ابزار اندازه‌گیری است که برای پیدا کردن قدرت جریان در اطراف یک مدار الکتریکی به کار می‌رود. البته زمانی که متصل به بخشی […]