آگوست 30, 2020
پیوند PN

پیوند PN

نظریه پیوند PN پیوند PN هنگامی تشکیل‌می‌شود که یک‌ماده از نوع N با یک‌ماده از نوع P ترکیب شده و یک‌دیود نیمه‌هادی ایجاد‌می‌کند. در آموزش قبلی […]