سپتامبر 3, 2020
مقاومت سری

مقاومت سری در مدار (Series in resistors)

نحوه محاسبه مقاومت در مدار سری در مورد مقاومت سری گفته می‌شود: مقاومت سری – مقاومت‌ها وقتی به صورت‌سری به هم متصل‌می‌شوند که در یک‌خط واحد […]
آگوست 21, 2020
کد رنگ مقاومت

کد رنگ مقاومت ها

کد رنگ مقاومت! کد رنگ مقاومت از باندهای رنگی برای تشخیص آسان مقاومت‌های مقاومتی و درصد تحمل آن استفاده می‌کند. انواع مختلفی از مقاومت وجود دارد […]