سپتامبر 24, 2020
دیود زنر

دیود زنر

دیود زنر دیود زنر یک دیود نیمه هادی جریان را در جهت معکوس مسدود می کند ، اما اگر ولتاژ معکوس بیش از حد زیاد شود […]