سپتامبر 12, 2020
ترانزیستور PNP

ترانزیستور PNP چیست؟

ترانزیستور PNP ترانزیستور PNP نقطه مقابل دستگاه ترانزیستور NPN است که ما در آموزش قبلی آن را بررسی کردیم. اساساً‌، در این نوع ساخت ترانزیستور‌، دو […]