اکتبر 18, 2020
ترانسفورماتور دیفرانسیل متغیر خطی

ترانسفورماتور دیفرانسیل متغیر خطی (LVDT) چیست؟

ترانسفورماتور دیفرانسیل متغیر خطی ترانسفورماتور دیفرانسیل متغیر خطی یک مبدل موقعیتی بسیار دقیق و بدون اصطکاک است که برای اندازه گیری تغییر مکان خطی یک جسم […]