اکتبر 22, 2020
ترمیستور

ترمیستور چیست؟

ترمیستور ترمیستور نوع خاصی از عنصر مقاومتی متغیر است که با قرار‌گرفتن در معرض تغییرات‌دما مقاومت فیزیکی خود را تغییر می‌دهد. ترمیستور یک دستگاه حسگر درجه […]
سپتامبر 3, 2020
مقاومت سری

مقاومت سری در مدار (Series in resistors)

نحوه محاسبه مقاومت در مدار سری در مورد مقاومت سری گفته می‌شود: مقاومت سری – مقاومت‌ها وقتی به صورت‌سری به هم متصل‌می‌شوند که در یک‌خط واحد […]