آگوست 28, 2020
منبع تغذیه متغیر

منبع تغذیه متغیر (بخش دوم)

منبع تغذیه برای مبتدیان ، قسمت 2 منبع تغذیه متغیر بخش ۲ از مجموعه آموزشی ویدئویی ما بر روی منابع برق برای مبتدیان و مهندسین غیر […]
آگوست 14, 2020
منبع تغذیه

منبع تغذیه (بخش اول)

منبع تعذیه منبع تغذیه برای مبتدیان ، قسمت 1 قسمت اول از سری آموزش‌های ویدیویی منبع تغذیه مربوط به تامین برق برای مبتدیان و مهندسین غیر […]