سپتامبر 24, 2020
خازن موازی

خازن موازی

خازن موازی خازن موازی هنگامی که هر دو ترمینال آن به هر ترمینال خازن دیگر متصل می‌شوند‌، به طور موازی به یکدیگر متصل می‌شوند. ولتاژ (Vc) […]