اکتبر 9, 2020
دیود قدرت

دیود قدرت و یکسوساز ها

دیود قدرت و یکسوساز ها دیود قدرت اتصالات pn نیمه هادی هستند که می‌توانند جریانهای زیادی را در‌مقادیر ولتاژ بالا برای استفاده در‌مدارهای یکسوساز عبور‌دهند. در […]