اکتبر 11, 2020
سنسور نور

سنسور نور

سنسور نور سنسور نور دستگاه‌های فوتوالکتریک هستند که انرژی نور‌(فوتون)‌را چه مرئی یا نور مادون قرمز به یک سیگنال الکتریکی‌(الکترون) تبدیل می‌کنند. یک حسگر نور یک […]
سپتامبر 14, 2020
سنسور

سنسور ها و مبدل ها

سنسور ها و مبدل ها در این آموزش با سنسور ها و مبدل ها آشنا خواهید شد. در آموزش قبلی در مورد کلید های دو پل […]