اکتبر 1, 2021
سیستم های حلقه بسته

سیستم های حلقه بسته

سیستم های حلقه بسته سیستم های حلقه بسته از بازخورد استفاده می کنند که در آن بخشی از سیگنال خروجی به ورودی بازگردانده می‌شود. این کار […]
سپتامبر 29, 2021
سیستم های حلقه باز

سیستم های حلقه باز

سیستم های حلقه باز پیکربندی سیستم های حلقه باز وضعیت سیگنال خروجی آن را کنترل یا اندازه گیری نمی کند زیرا بازخوردی وجود ندارد. در آموزش […]