آگوست 24, 2020

ظرفیت القای مغناطیسی

ظرفیت القای مغناطیسی   ظرفیت القای مغناطیسی نامی است که به ویژگی یک جز داده می‌شود که با تغییر جریان از‌طریق آن مخالف است.  حتی یک تکه […]