اکتبر 21, 2020
شیر برقی خطی

شیر برقی خطی چیست؟

شیر برقی خطی نوع‌دیگری از محرک الکترومغناطیسی که سیگنال الکتریکی را به یک میدان‌مغناطیسی  برای‌تولید یک‌حرکت خطی تبدیل می‌کند‌، شیر برقی خطی نامیده می‌شود. شیر برقی […]