سپتامبر 22, 2020
ظرفیت خازن

ظرفیت خازن

ظرفیت خازن ظرفیت خازن – خازن ها انرژی الکتریکی را به صورت یک بار الکتریکی در صفحه های خود ذخیره می کنند. خازن ها از دو‌صفحه […]