اکتبر 3, 2020
مدار سری LR

مدار سری LR

مدار سری LR تمام سیم پیچ ها‌، ‌سلف ها‌، چوک ‌ها و ترانسفورماتورها یک میدان مغناطیسی در اطراف خود ایجاد می‌ کنند. که این میدان از […]