سپتامبر 3, 2020
مقاومت سری

مقاومت سری در مدار (Series in resistors)

نحوه محاسبه مقاومت در مدار سری در مورد مقاومت سری گفته می‌شود: مقاومت سری – مقاومت‌ها وقتی به صورت‌سری به هم متصل‌می‌شوند که در یک‌خط واحد […]
آگوست 6, 2020
مقاومت ها

مقاومت ها (Types of Resistor)

مقاومت ها مقاومت ها اساسی ترین و رایج ترین اجزای الکترونیکی هستند  و در یک مدار نقش اساسی دارند. انواع مختلفی از مقاومت در دسترس سازندگان […]