سپتامبر 13, 2020
آمپرمتر

آمپرمتر (ammeter) چیست؟

آمپرمتر آمپرمتر یک ابزار اندازه‌گیری است که برای پیدا کردن قدرت جریان در اطراف یک مدار الکتریکی به کار می‌رود. البته زمانی که متصل به بخشی […]