اکتبر 21, 2020
مبدل صدا

مبدل صدا چیست؟

مبدل صدا مبدل صدا از انرژی الکتریکی برای ایجاد ارتعاشات مکانیکی برای ایجاد مزاحمت در تولید هوای اطراف صدا چه با فرکانس قابل شنیدن و چه […]