آگوست 30, 2020
پیوند PN

پیوند PN

نظریه پیوند PN پیوند PN هنگامی تشکیل‌می‌شود که یک‌ماده از نوع N با یک‌ماده از نوع P ترکیب شده و یک‌دیود نیمه‌هادی ایجاد‌می‌کند. در آموزش قبلی […]
آگوست 29, 2020
مقاله الکترونیک

مقاله الکترونیک

مقاله الکترونیک مقالات هوش نیمه هادی ، MIPS در چین ، مرکز اشنایدر الکتریک مقاله الکترونیک – بیایید یک‌بار دیگر‌مرور کنیم‌ پنج مقاله محبوب در هفت […]