آگوست 30, 2020
پیوند PN

پیوند PN

نظریه پیوند PN پیوند PN هنگامی تشکیل‌می‌شود که یک‌ماده از نوع N با یک‌ماده از نوع P ترکیب شده و یک‌دیود نیمه‌هادی ایجاد‌می‌کند. در آموزش قبلی […]
آگوست 16, 2020
دیود ها

دیود (Diode)

دیود ها مبانی نیمه هادی دیود ها – اگر مقاومت‌ها اساسی‌ترین مؤلفه غیرفعال در مدارهای‌الکتریکی یا الکترونیکی هستند‌،‌بنابراین باید دیود‌ سیگنال را به عنوان اساسی‌ترین مؤلفه […]
آگوست 8, 2020
خازن ها

خازن ها

خازن ! آشنایی با خازن‌ها خازن ها دستگاه غیرفعال ساده‌ای هستند که هنگام متصل‌شدن به منبع ولتاژ می‌توانند بار الکتریکی را روی صفحاتشان ذخیره کنند. خازن […]