سپتامبر 29, 2020
مبدل buck

مبدل buck و boost (بخش چهارم منابع تغذیه)

مبدل Buck و boost منابع تغذیه برای مبتدیان ، قسمت 4 مبدل Buck و boost چیست و نحوه کارایی آن ها به چه شکل می‌باشد؟ بخش […]
سپتامبر 7, 2020
مقاومت شنت

مقاومت شنت چیست؟(بخش سوم منبع تغذیه)

مقاومت شنت چیست؟ منابع تغذیه برای مبتدیان ، قسمت 3 در این قسمت مقاومت شنت یا موازی رو مورد بحث و بررسی قرار میدهیم. قسمت سوم […]