اکتبر 21, 2020
کد رنگ مقاومت

کد رنگی مقاومت

کد رنگی مقاومت مقدار مقاومت و تحمل مقاومت ها را می‌توان با‌استفاده از حلقه‌ها یا باندهای کدگذاری‌شده رنگی بر روی‌بدنه ماده مقاومتی نشان‌داد. کدهای رنگی از […]
آگوست 21, 2020
کد رنگ مقاومت

کد رنگ مقاومت ها

کد رنگ مقاومت! کد رنگ مقاومت از باندهای رنگی برای تشخیص آسان مقاومت‌های مقاومتی و درصد تحمل آن استفاده می‌کند. انواع مختلفی از مقاومت وجود دارد […]