سپتامبر 25, 2020
سلف های موازی

سلف های موازی چیست؟

سلف های موازی سلف های موازی‌ ، زمانی به‌یکدیگر متصل می‌شوند که هر‌دو ترمینال آنها به‌ترتیب به ترمینال یک‌سلف یا سلف دیگر متصل شوند. افت ولتاژ […]
آگوست 24, 2020

ظرفیت القای مغناطیسی

ظرفیت القای مغناطیسی   ظرفیت القای مغناطیسی نامی است که به ویژگی یک جز داده می‌شود که با تغییر جریان از‌طریق آن مخالف است.  حتی یک تکه […]