سپتامبر 26, 2020
ترانزیستور پیوندی اثر میدان

ترانزیستور پیوندی اثر میدان

ترانزیستور پیوندی اثر میدان ترانزیستور پیوندی اثر میدان یا‌JFET یک دستگاه نیمه هادی تک‌قطبی سه‌ترمینال با ولتاژ است که در‌تنظیمات کانال-N و کانال-P موجود‌است. در آموزش‌های […]