آگوست 21, 2020
کد رنگ مقاومت

کد رنگ مقاومت ها

کد رنگ مقاومت! کد رنگ مقاومت از باندهای رنگی برای تشخیص آسان مقاومت‌های مقاومتی و درصد تحمل آن استفاده می‌کند. انواع مختلفی از مقاومت وجود دارد […]