اکتبر 22, 2020
ترمیستور

ترمیستور چیست؟

ترمیستور ترمیستور نوع خاصی از عنصر مقاومتی متغیر است که با قرار‌گرفتن در معرض تغییرات‌دما مقاومت فیزیکی خود را تغییر می‌دهد. ترمیستور یک دستگاه حسگر درجه […]